Yasaklama Sebepleri Uyarı 2 Saat 3 Saat 6 Saat 12 Saat 1 Gün 3 Gün 7 Gün 15 Gün 30 Gün Kalıcı
Maça Bağlanmamak X X X X
Maçtan Düşmek X X X
Maç ve Discord Terketme (Bilerek) X X X
Direkt Karakter Seçmek X X
Toksik Davranış (Küfürsüz) X X
Toksik Davranış (Küfürlü) X X
Sesli veya Yazılı Genel Sohbet Kullanımı X X X
Trollemek X X
Oyun İçi Bilgi Vermeme/İletişimsizlik X X
Gereksiz Admin Çağrısı X
Win Trade (Maçı Bilerek Karşı Takıma Vermek)
Sahte Oyun Skoru Girmek (Bilerek)
İlan ve Reklam ● ve susturulma
Yöneticiye Hakaret Etmek X
Hile
BUG kullanımı ● (- puan) X (- puan) X
Çoklu Hesap Kullanımı İlk Hesap İkinci Hesap

● - Alınan ilk cezayı temsil eder.

X - Tekrar edilen uygunsuz davranışları temsil eder.